Gå til hoved-indhold

Unforeseeable weather is poison for construction sites

Commentary by Jacob Maintz in pro.ing.dk (in Danish)

Forår. Solen skinner, dagene bliver længere, og vinterforanstaltningerne på byggepladserne pakkes væk. Sådan har arbejdsgangen inden for byggeriet fulgt de skiftende årstider i årtier. Men noget har ændret sig fundamentalt. De pludselige skybrud og det uforudsigelige vejr udgør en helt ny virkelighed for byggebranchen. 

Februar 2022 var blandt de vådeste nogensinde efterfuldt af marts, som aldrig har været tørre. Og ligesom alle var klar til at fjerne vinter-dæk og -foranstaltningerne, faldt der et tungt lag sne i store dele af landet. Vejret er med andre ord blevet vildere og mere uforudsigeligt. 

Det har SiteCovers CEO Jacob Maintz skrevet et debatindlæg om i Ingeniøren. Indlægget kan læses i fuld længde her.

Vinterforanstaltninger blev i sin tid taget i brug for at gøre byggeriet til helårsbeskæftigelse for byggearbejderne. Samtidigt havde fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed den positive sideeffekt, at tiltag som totaloverdækning også reducerede risikoen for fugt i byggeriet. Derfor er det tankevækkende, at de lovbestemte krav ikke også gælder for andre årstider. For ifølge DMIs klimanormal for de seneste 30 år fremgår det, at der falder mere nedbør i både sommer og efterårsmånederne end i vintermånederne. Og det er netop skybruddet, som ikke var forudset, som fører til de store skader. 

 

Løsningen på udfordringerne med det uforudsigelige sommervejr ligger lige for. Ved at anvende totaloverdækning hele året vil regn og fugt kunne holdes ude. Og samtidig vil det kunne føre til anselige økonomiske og klimamæssige gevinster, hvilket er veldokumenteret.

Teknologisk Institut har udarbejdet en cost-benefit analyse, der viser, at den totale byggesum kan reduceres med op til ti procent. Samme besparelse har vi oplevet i konkrete projekter, senest ved opførelsen af det ny stationshus i Växjö i Sverige, hvor det var muligt at reducere de samlede byggeomkostninger med ni procent i løbet af byggeprocessen.

Totaloverdækning vil desuden kunne bidrage til klare klimagevinster i byggeprocessen, fordi det reducerer spild på byggepladsen og minimerer behovet for udtørring. De data, der nu bliver indsamlet i forbindelse med den ny bæredygtighedsklasse vedrørende affaldsgenerering og energi til udtørring, vil gøre det synligt for alle. Thor Hansen fra Teknologisk Institut oplever desværre, at der bliver gået på kompromis med udtørring, fordi der er en forventning om, at byggeprocessen skal gå hurtigere og hurtigere.